Tesis Talepleri
Yüksekokulumuz uhdesinde bulunan spor tesislerini; antrenman, müsabaka vb. amaçlarla kullanmak isteyen gerçek ya da tüzel kişilerin aşağıda yer alan talep dilekçesi ile yüksekokulumuza müracaat etmeleri gerekmektedir.
 

Tesis Talep Dilekçesi