Müdürün Mesajı
Kıymetli Öğrencilerimiz;

Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu olarak hedefimiz; sizleri, kaliteli ve çok yönlü bir eğitimle, yarınlarda toplumun ihtiyaç duyacağı kalite ve sayıda yetkin insanlar olarak yetiştirmektir. Özellikle misyon ve vizyonumuz olan lider spor insanları yetiştirmek, spor bilimleri alanında nitelikli bilimsel bilginin üretim merkezi olabilmek adına yapacağımız bilimsel araştırmalar ile yarının spor bilimcilerine rehberlik edecek öncü bir kurum olmayı amaçlıyoruz. Bu gayeye ulaşmak için, spor bilimlerinin tüm alanlarında yapılan ortak çalışmaları ve etkinlikleri eğitim-öğretim ve araştırma programlarımıza yansıtmaya çalışıyoruz.

Uluslararası en saygın üniversite derecelendirme organizasyonları tarafından “Dünyanın En İyi 1000 Üniversitesi” arasına giren Üniversitemizin belirlediği temel amaç ve değerlere ulaşmak, yine öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Karabük Üniversitesi Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, spor bilimleri ve kültürü alanında tanınırlığa sahip, yetkin öğretim üyeleri ve devamlı güncellenen eğitim ve araştırma programları ile spor ve ilişkili tüm bilim alanlarına katkıda bulunan bir okuldur.

Değerli öğrencilerimiz; bilinmelidir ki, günümüzde spor kültürü dil, din, ırk, cinsiyet ayırt etmeksizin milyonlarca insanı bir araya getiren en önemli ulusal ve uluslararası organizasyondur. Ekonomik olarak; dünyada en fazla gelir getiren diğer ekonomik sektörlerle yarışmaktadır. Uluslararası ilişkiler bağlamında; milletlere saygınlık kazandıran bir diplomatik araçtır. Sosyolojik olarak; çağdaş yaşamın ayırt edici bir özelliğidir.  Tüm bunlarla birlikte modern spor, eğitim, sağlık ve estetik yönleriyle insani ilgi ve ihtiyaçların önemli bir bileşeni durumundadır.

Yine Mustafa Kemal Atatürk’ün “Spor yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılmaz. İdrak ve ahlâk da bu işe yardım eder. Zekâ ve kavrayışı kısa olan kuvvetliler, zekâ kavrayışı yerinde olan daha az kuvvetlilerle başa çıkamazlar. Ben Sporcunun zeki, çevik aynı zamanda ahlâklısını severim” ve “Her çeşit spor faaliyetini Türk gençliğinin milli terbiyesinin ana unsurlarından saymak lâzımdır” sözleri, spor kültürü ve felsefesi anlamında asla unutulmamalıdır.

Bu bağlamda Karabük Üniversitesi Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun kıymetli öğrencileri olarak sizleri, başta eğitim- öğretim ve araştırma programlarımızı, bunun yanında kültürel ve sportif etkinliklerimizi inceleyerek, okulumuzu daha yakından tanımaya, kendinizi geliştirmeye ve okulumuza katkı vermeye davet ediyoruz.  Geleceğin eğitimcileri ve spor bilimcileri olmak için, sizi aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağımızı bildirmek istiyoruz.

Hepinize eğitim-öğretim hayatınızda başarılar diliyoruz.
Doç. Dr. Mustafa Şakir Akgül
Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü