Erasmus+

Erasmus+ Programı, 2014 yılı itibariyle uygulanmakta ve öncesinde çok uzun yıllar yürürlükte olan “Erasmus Programı”nın kapsamı genişletilmiş halidir.


Erasmus+ programı iki ana unsur üzerine kurgulanmıştır;
 
1. Öğrenci Değişim Programları (Öğrenim Hareketliliği)
2. Yurtdışında staj imkânı (Staj Hareketliliği)
 
Erasmus'u tanıyalım?


Desiderius Erasmus, (1466, Rotterdam - 1536, Basel) Hollanda/Rotterdam asıllı bir düşünce insanıdır. Rönesans dönemindeki humanizm akımının temsildilerinden biri olarak kabul edilen Erasmus, Avrupa’nın ortak bir sanat ve bilim düşüncesi altında buluşmasında katkı vermiş ve fikirleriyle de dönemini etkilemiştir.

 

Neden Erasmus+ ?
 

  • Uluslararası bir eğitim olanağı
  • Milletler arası işbirliğini arttırmak.
  • Akademik değişim ve gençlik değişim programlarını uygulamak.
  • Değişimin yanı sıra staj, iş ve spor alanlarında işbirliği projeleri geliştirmek.

 
Erasmus+’a Başvuru Süreci?
 
Erasmus+ başvuruları üniversitelerce internet üzerinden ilan yoluyla duyurulur. Genellikle internet üzerinden başvurular alınır ve birkaç ay içinde sonuçlar açıklanır. Bir sonraki yıl için başvurular önceki yılın Şubat-Mart aylarında alınır. Bir başka ifade ile, sonraki yıl için yapılacak Erasmus+ başvuruları için bir yıl öncesinden tüm duyurular takip edilmelidir.

 
Erasmus+ Öğrenci Hareketliliğine Nasıl Katılabilirim?
 
Yabancı dil düzeyi ve not ortalaması dikkate alındığı gibi; KPDS, YDS, YÖKDİL gibi sınavların  sonuçları Erasmus+ yabancı dil sınavı yerine sayılabilmektedir. En düşük not ortalamasının ne olacağı (2,2/4 veya 72/100 gibi) ilanlarda bildirilmektedir. İlgili yüksekokul/fakültelere ayrılan kontenjanlar dâhilinde sıralamaya bakılmaktadır.

 
Erasmus+ ile Ne Kadar Süre Program Ülkesinde Kalabilirim?
 
Erasmus+ programı genlede 3-12 ay sürelik hareketlilik sağlamaktadır. Fakat Bütünleşik doktora programında ve Tıp eğitiminde bu süre daha uzun olabilmektedir.

 
Erasmus+’un Öğrencilere Mali Yükü Var mıdır?
 
Erasmus+ Programı mali detekli bir projedir. Hak kazanan öğrenciler, aylık verilen hibeden istifade erek hareketlilik sağlayabilektedir.

 
Erasmus+ Yükümlülükleri Neler?
 
Öğrencilerin, hareketliliğin başlamasından kısa bir süre (3 aylık asgari süre) sonrasonda kendi istekleriyle (mücbir sebep olmaksızın) hareketliliklerini sonlandırmaları durumunda, ödenmiş hibeler varsa geri iade edilmektedir. Hareketlilin başlamasından sonra  öğrencilik sorumluluklarının yerine getirilmemesi durumundaysa (derslere devam etmeme ya da sınavlara girmeme), öğrenciye ödenmiş hibelerin iadesi intenmektedir.
 
Erasmus+’un Öğrencilere Kazanımları Nedir?
 
Erasmus+ programlarına dahil olan öğrenciler; akademik gelişimlerinin yanı sıra yabancı dil konuşma becerileri gelişim göstermekte, ayrıca kültürler arası öğrenme deneyimi ile kişisel yeterliklerin gelişimi de söz konusu olmaktadır. Yüksekokulmuz Erasmus+ Koordintörlüğü

Doç. Dr. Mustafa Şakir AKGÜL / Yüksekokul Erasmus Koordinatörü 
 
Dr. Öğr. Üyesi Neslihan AKÇAY / Antrenörlük Eğitimi Bölümü Erasmus Koordinatörü
 
Dr. Öğr. Üyesi Yaşar İsmail GÜLÜNAY / Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Erasmus Koordinatörü
 
Dr. Öğr. Üyesi Nedim TEKİN / Spor Yöneticiliği Bölümü Erasmus Koordinatörü


Karabük ÜNiversitesi Erasmus+ Sayfasını görüntülemek için TIKLAYINIZ.