Kalite Komisyonu
Adı Soyadı Unvanı Başlama Tarihi
Dr. Öğr. Üyesi Nedim TEKİN Başkan -
Dr. Öğr. Üyesi Yaşar İsmail GÜLÜNAY Üye  
Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz YÜKSEL Üye  
Dr. Öğr. Üyesi Neslihan AKÇAY Üye  
Yüksekokul Sekreteri Hakan CEBECİ Üye  
Baran KARAKOÇ Üye  
İsa MAMMADOV Üye