Yönetim Kurulu
Başkan
0 (370) 418 76 10 / 7610
mustafasakirakgul@karabuk.edu.tr
Üye
0 (370) 418 76 13 / 7613
nedimtekin@karabuk.edu.tr
Üye
0 (370) 418 76 18 / 7618
fatihparlar@karabuk.edu.tr

 
Üye
0 (370) 418 76 12 / 7612
isadogan@karabuk.edu.tr

 
Üye
0 (370) 418 76 10 / 7610
sakirbezci@karabuk.edu.tr

 
Dr. Öğr. Üyesi Musa ŞAHİN
Üye
0 (370) 418 418 93 11 / 9311
musasahin@karabuk.edu.tr

 
Hakan CEBECİ
Raportör
0 (370) 418 0 76 16 / 7616
hakancebeci@karabuk.edu.tr