İLETİŞİM
Hasan Doğan Besyo

Adres : Karabük Üniversitesi Hasan Doğan Besyo Demir Çelik Kampüsü 78050 KARABÜK

Telefon : 444 0 478

Birim Telefon :
Öğrenci İşleri (Lisans): 0 370 418 75 49
Öğrenci İşleri (Lisansüstü): 0 370 418 75 46
İdari ve Akademik
Personel İşleri: 0 370 418 75 53
Mali İşler: 0 370 418 75 57
Taşınır Kayıt İşlemleri: 0 370 418 75 56

Faks: 0370 418 93 11

E-Posta : besyo@karabuk.edu.tr

Telefon Rehberi