Danışmanlıklar
Program / Sınıf Akademik Danışman Kayıt Dönemi
Antrenörlük Eğitimi-1 Arş. Gör. Alirıza HAN CİVAN 2022-2023
Antrenörlük Eğitimi-2 Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Esat UZUN 2021-2022
Antrenörlük Eğitimi-3 Dr. Öğr. Üyesi Neslihan AKÇAY 2020-2021
Antrenörlük Eğitimi-4 Dr. Öğr. Üyesi Neslihan AKÇAY 2019-2020
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği-1 Dr. Öğr. Üyesi Yaşar İsmail GÜLÜNAY 2022-2023
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği-2 Arş. Gör. Alirıza Han CİVAN 2021-2022
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği-3 Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Esat UZUN 2020-2021
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği-4 Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Esat UZUN 2019-2020
Spor Yöneticiliği-1 Arş. Gör. Dr. Nur Elvan KOÇ DOĞAN 2022-2023
Spor Yöneticiliği-2 Arş. Gör. Dr. Fatih Harun TURAN 2021-2022
Spor Yöneticiliği-3 Dr. Öğr. Üyesi Musa ŞAHİN 2020-2021
Spor Yöneticiliği-4 Arş. Gör. Dr. Fatih Harun TURAN 2019-2020
Spor Yöneticiliği-4 (II. Öğretim) Dr. Öğr. Üyesi Musa ŞAHİN 2019-2020