Öğrenci Sayıları
Lisans Sayı
Antrenörlük Eğitimi 172
Beden Eğitimi ve Spor 153
Spor Yöneticiliği 247
Spor Yöneticiliği (İÖ) 60
Toplam 620
Lisansüstü  
Beden Eğitimi ve Spor 42
Toplam 674

 

Revizyon Tarihi: 23.12.2022