Akademik Personel Sayıları
Kadro Sayı
Profesör 2
Doçent 3
Doktor Öğretim Üyesi 10
Öğretim Görevlisi 2
Araştırma Görevlisi 4
Toplam 21