Koordinatörlükler
BİRİM TANITIM VE WEB YÖNETİM İŞLEMLERİ
Unvan-Adı Soyadı Görevi
Dr. Öğr. Üyesi Fatih Mehmet PARLAR Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz YÜKSEL Üye
Dr. Öğr. Üyesi Neslihan AKÇAY Üye
Arş. Gör. Emre UYSAL Üye
Arş. Gör. Tuğba ÇETİN Yedek
YÜKSEKOKUL ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Unvan-Adı Soyadı Görevi
Doç. Dr. Mustafa Şakir AKGÜL Yüksekokul Erasmus Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Neslihan AKÇAY Antrenörlük Eğitimi Bölümü Erasmus Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Yaşar İsmail GÜLÜNAY Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Erasmus Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Nedim TEKİN Spor Yöneticiliği Bölümü Erasmus Koordinatörü
YÜKSEKOKUL MEVLANA KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Unvan-Adı Soyadı Görevi
Doç. Dr. İsa DOĞAN Yüksekokul Mevlana Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Neslihan AKÇAY Antrenörlük Eğitimi Bölümü Mevlana Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz YÜKSEL Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Mevlana Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi. Fatih Harun TURHAN Spor Yöneticiliği Bölümü Mevlana Koordinatörü
YÜKSEKOKUL FARABİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Unvan-Adı Soyadı Görevi
Doç. Dr. Mustafa ŞAKİR AKGÜL Yüksekokul Farabi Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Musa ŞAHİN Antrenörlük Eğitimi Bölümü Farabi Koordinatörü
Doç. Dr. Şakir BEZCİ Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Farabi Koordinatörü
Arş. Gör. Dr. Nur Elvan KOÇ DOĞAN Spor Yöneticiliği Bölümü Farabi Koordinatörü
YÜKSEKOKUL BOLOGNA EŞGÜDÜM KOORDİNATÖRÜ
Unvan-Adı Soyadı Görevi
Dr. Öğr. Üyesi Cihan AKKAYA Yüksekokul Bologna Eşgüdüm Koordinatörü
YÜKSEKOKUL SINAV KOORDİNATÖRÜ
Unvan-Adı Soyadı Görevi
Arş. Gör. Emre UYSAL Yüksek Okul Sınav Koordinatörü