Misyon - Vizyon

MİSYON & VİZYON

KIsa Tarihsel Tanıtım

Yüksekokulumuz, 26.02 2010 da gelen ve 27505 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2809 Sayılı Kanun’un ek 30 maddesine göre kurulmuş olup, 2010-2011 Öğretim yılında 61 öğrencisi ile eğitim-öğretime başlamıştr.

MİSYON

Yüksekokulumuz, beden eğitimi ve spor alanında yetişmiş insan kaynaklarının temelini aşılarken aynı zamanda ilkemizin beden eğitimi ve spor öğretmeni, Spor uzmanı, Antrenör, Spor Yöneticisi yetiştirerek bu alandaki ihtiyacına cevap verilmesine katkıda bulunmaktadır.

Kurumumuzun amacı; bu alanlarda ülkesine ve milletine faydalı, Üretken, duyarlı, sorumluluk sahibi, Öğrendiklerini öğretebilen ve bunları her alanda ve her konuda uygulayabilen, kendini mesleğine adamış, araştırma ve topluma hizmetalanlarında kendisiyle ve çevresiyle barışık, ulusal ve evrensel değerlere saygılı, bilimsel ve sosyal alanlarda iyi donanımlı öğretmenler, yöneticiler ve antrenörler yetiştirmek ve sürdürebilir kalkınmaya öncülük etmektir.

Kurumun; yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası konumu açısından hedefleri nelerdir?

Birimimiz; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği eğitim alanlarında; her biri yüksek nitelikli, bilgi öğreten, bulunduğu yerin ve konumunun analizini iyi yapabilen, bilgi birikimini aktarabilen ve araştırıp öğretebilen, dolayısıyla; bölgesine, ülkesine ve insanlığa faydalı, verimli elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Kurumumuz, Türk Milli Eğitiminin ihtiyacı olan yüksek nitelikli, yeterli bilgi birikimine sahip Beden Eğitimi Öğretmeni yetiştirmekle birlikte; bulunduğu bölgenin sportif potansiyelinin belirlenmesinde, mevcut alt yapının geliştirilmesinde, ilgili kurumlara bilimsel verilerin sunulmasında gerekli araştırma ve araştırmaların yapılmasını hedeflemektedir.

VİZYON

Yüksekokulumuz, eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile tercih edilen, takım çalışmasına teşvik eden, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetime sahip, ilimiz ve bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapan, üniversite / sanayi/ toplum işbirliğini sağlamada öncü, evrensel değerlere saygılı, kendini sürekli geliştiren, Atatürk ilkelerine bağlı, kanun ve yönetmeliklere uyan, bilimin evrenselliğine inanan, yenilikçi bir okul olmaktır.

Temel Değerlerimiz

Bilimsellik
Yenilikçilik
Katılımcılık
Etik Değerlere Bağlılık
Şeffaflık
Sürekli Gelişme
İş Birliği
Kurumsal Adalet
Sevgi ve Hoşgörü