Tarihçe
Yüksekokulumuz, 26.02.2010 tarih ve 27505 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2809 Sayılı Kanun’un Ek 30. maddesine istinaden Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu adıyla kurulmuştur. Yüksekokulumuzda 2011-2012 Akademik Yılı itibariyle Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Spor Yöneticiliği Bölümleri, 2018-2019 Akademik Yılları itibariyle de Antrenörlük Eğitimi Bölümü açılmış ve öğrenci kabulüne başlanmıştır. Yüksekokulumuz akademik faaliyetlerini; 2014-2015 Akademik Yılı itibariyle Karabük Üniversitesi Demir Çelik Yerleşkesi içerisinde yer almakta olan Prof. Dr. Burhanettin UYSAL Ay Yıldızlı Stadyum’da sürdürmektedir. Yüksekokulumuzda, 2022 yılında Sportif Performans Laboratuvarı kurulmuş yine aynı yıl içerisinde Üniversite personeli ve Yüksekokul öğrencilerine hizmet vermekte olan tam teşekküllü Fitness Salonu açılmıştır. 2019 Yılından itibaren Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı kurulmuş ve öğrenci kabulüne başlamıştır.