Tarihçe
  • Yüksekokulumuz, 26.02.2010 da gelen ve 27505 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2809 Sayılı Kanun’un ek 30. maddesine göre kurulmuştur.
  • Bedeneğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği Bölümlerine ilişkin Öğrenim süresi  4 yıldır.
  • 1 (bir) görevlendirme ve 5 (beş) kadrolu olarak toplam 6 (altı) Öğretim elemanı bünyesine katılmıştır.
  • 2011-2012 Öğretim yılında 60 Öğrenciyi özel yetenek sınavı ile, 60 Öğrenciyi ise ÖSYS ile alarak eğitim-öğretime başlamıştır.
  • Yüksekokulumuzun öğretim kadrosu 6 (altı) Yrd. Doç. Dr. Öğretim üyesi, 1 Öğretim görevlisi, 2 Okutman ve 3 Araştırma görevlisinden oluşmaktadır
  • Yüksekokulumuzun idari kadrosu 1 (bir) Müdür, 2 (iki) Müdür Yardımcısı, 1 (bir) Yüksekokul Sekreteri ve 6 (altı) Memurdan oluşmaktadır.
  • Yüsekokulumuzda Antrenörlük Eğitimi Bölümü , Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ve Spor Yöneticiliği Bölümleri bulunmaktadır.
  • Yüksekokulumuz tesis ve öğretim elemanı kadrosu açısındandan bünyesinde bulunan her öğrencinin gelişmesine katkı sağlamaktadır..