KBÜ Bilgi Yönetim Sistemleri
Öğrenci Bağlantı
e-posta https://outlook.com
Öğrenci Bilgi Sistemi https://obs.karabuk.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx
Uzaktan Eğitim https://kbuzem.karabuk.edu.tr/
Diploma Sorgulama Sistemi https://obs.karabuk.edu.tr/oibs/ext_doc_query/proliz_obs_ext_prev_diploma_query.aspx
Mezun Bilgi Sistemi https://obs.karabuk.edu.tr/oibs/kariyer/
UNIKA Sınav Sistemi https://sinav.karabuk.edu.tr/mobile-giris-bilgilendirme
E-Yoklama https://bislem.karabuk.edu.tr/icerikGoster.aspx?K=S&id=3091&BA=index.aspx
Akademisyen Bağlantı
e-posta https://outlook.com
Akademik Bilgi Sistemi https://obs.karabuk.edu.tr/oibs/akademik/login.aspx
Uzaktan Eğitim https://kbuzem.karabuk.edu.tr/
Elektronik Belge Yönetim Sistemi https://ebys.karabuk.edu.tr/enVision/Login.aspx
Formasyon Otomasyonu https://www.karabuk.edu.tr/pedagojik-formasyon/
Açık Erişim Sistemi https://kutuphane.karabuk.edu.tr/icerikGoster.aspx?K=S&id=1061&BA=index.aspx
Akademik Veri Sistemi https://unis.karabuk.edu.tr/
Kurumsal Mail https://bislem.karabuk.edu.tr/icerikGoster.aspx?K=S&id=3048&BA=index.aspx
UNİKA Sınav Sistemi https://sinavpanel.karabuk.edu.tr/Account/Index
E-Yoklama https://bislem.karabuk.edu.tr/icerikGoster.aspx?K=S&id=3091&BA=index.aspx
Başvuru Yönetim Sistemi https://basvuru.karabuk.edu.tr/
YÖKSİS https://yoksis.yok.gov.tr/
YÖK Akademik https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/
Personel Bağlantı
e-posta https://outlook.com
Personel Bilgi Sistemi https://pbs.karabuk.edu.tr/
Kurumsal Mail https://bislem.karabuk.edu.tr/icerikGoster.aspx?K=S&id=3048&BA=index.aspx
Elektronik Belge Yönetim Sistemi https://ebys.karabuk.edu.tr/enVision/Login.aspx
Ek Ders Otomasyonu https://obs.karabuk.edu.tr/ekders/
Konut Tahsis Başvuru Formu http://193.140.9.54/Lojman_Login.aspx
Evrak Doğrulama https://ebys.karabuk.edu.tr/enVision/Validate_Doc.aspx
Personel Devam Kontrol Sistemi https://pdks.karabuk.edu.tr/
Proje Süreçleri Yönetim Sistemi https://bap.karabuk.edu.tr/
KBU Etkinlik Takvimi Veri Girişi https://takvim.karabuk.edu.tr/admin/