Türk Öğrencilere Yabancı Hükümetlerce Verilecek Burs Duyurusu
İkili kültürel anlaşmalar kapsamında Vietnam ve Hong kong tarafından Hükümetimiz emrine burslar tahsis edilmiştir. 2021-2022 öğretim yılı için lisans alanında çevre bilimleri ve gıda teknolojisi üzerine verilecek bursa ilişkin detaylar Milli Eğitim Bakanlığı’nın, http://abdigm.meb.gov.tr/www/yabanci-hukumet-ozel-burslari/icerik/78 adresinde,

Macaristan Hükümetince, 2021-2022 öğretim yılı için lisans alanında 40 öğrenciye verilecek bursa ilişkin detaylar, Milli Eğitim Bakanlığı’nın http://abdigm.meb.gov.tr/www/2021-2022-hukmet-burslari/icerik/1490 adresinde ilan edilmiştir.