YAZ OKULU AÇILACAK DERSLER

Yaz Okulunda açılacak dersler için tıklayınız


Ders alma işlemleri ve ders ücretlerinin yatırılması  19-21 Haziran 2019

Üniversitemiz Yaz Okulu Yönergesinin 7.maddesinin 2.bendindeki “Yaz Okulunda bir dersin açılabilmesi için gerekli en az öğrenci sayısı; önlisans/lisans programlarında 20’nin, lisansüstü programlarında 2’in altında olamaz.” hükmü uyarınca ders alma ve ücret yatırma sonunda öğrenci sayısı önlisans/lisans programlarında 20’nin, lisansüstü programlarında 2’in altında kalması durumunda dersler açılmayacaktır.

Bu derslerin yerine 25-27 Haziran 2019 tarihleri arasında (Saat 24:00’e kadar) ders ekleme ve ücret yatırma işlemi yapılabilecektir.

Derslerin başlaması   01 Temmuz 2019

Derslerin son bulması        23 Ağustos 2019

Genel sınavlar               24-31 Ağustos 2019

Genel sınav sonuçlarının öğrenci otomasyon sistemine girilmesi    24 Ağustos – 01 Eylül 2019

NOT: Ders ücretleri öğrenci numarası ile birlikte T.C. Ziraat Bankası ATM, İnternet Bankacılığı ve Mobil İnternet Bankacılığı üzerinden yatırılacak olup, yatırılması gereken ücret miktarı ders alma sırasında öğrenci tarafından sistem üzerinde görülebilecektir.